هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
اسپرسوساز  کلاسیک گاستروبک  42606
اسپرسوساز کلاسیک گاستروبک 42606 کد: 42606
دارای 3 عدد صافی برای تهیه قهوه و پدهای اسپرسو-دارای پاچ استیل تهیه کف شیر-قاشق پیمانه و تامپر
اسپرسوساز پیشترفته گاستروبگ  42609S
اسپرسوساز پیشترفته گاستروبگ 42609S کد: 42609S
دارای پارچ استیل تهیه کف شیر-قاشق پیمانه و تامپر و 3 صافی برای تهیه قهوه و پدهای اسپرسو
اسپرسوساز  حرفه ای گاستروبک 42611
اسپرسوساز حرفه ای گاستروبک 42611 کد: 42611
دارای پارچ استیل تهیه کف شیر-تامپر مغناطیسی و 2 صافی تک جداره و 2 صافی دوجداره
اسپرسوساز پیشترفته گاستروبک 42636
اسپرسوساز پیشترفته گاستروبک 42636 کد: 42636
دارای دو بویلر(قابلیت گرفتن اسپرسو و کف شیر به طور هم زمان)-دارای نازل آب جوش جهت تهیه قهوه امریکانو-پلی جذاب بین آماده سازی اسپرسوی سنتی با دستگاهی مدرن
اسپرسوساز پیشرفته فوق حرفه ای گاستروبک  42640
اسپرسوساز پیشرفته فوق حرفه ای گاستروبک 42640 کد: 42640
مجهز به آسیاب و تامپر اتوماتیک-عملکرد تهیه کف شیر اتوماتیک-برنامه مخصوص جهت تهیه قهوه امریکانو