هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
پلوپز حرفه ای  گاستروبک 42507
پلوپز حرفه ای گاستروبک 42507 کد: 42507
آماده سازی خودکار برنج-خاموش کننده خودکار و عملکرد گرم نگهدارنده- مدل 4 نفره 450 وات
بخارپز گاستروبک 42510
بخارپز گاستروبک 42510 کد: 42510
مناسب برای بخار پز نمودن سبزیجات و برنج و ماهی و گوشت-تاخیر شروع کار دستگاه به مدت 13 دقیقه-حداکثر زمان پخت و پز به مدت 2 ساعت-عملکرد نگهدارنده به مدت 1 ساعت
پلوپز حرفه ای گاستروبک 42518
پلوپز حرفه ای گاستروبک 42518 کد: 42518
آماده سازی خودکار برنج-خاموش کننده خودکار و عملکرد گرم نگهدارنده-حفظ مواد مغذی و مواد معدنی- مدل 6 نفره 700 وات